مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

ثبت نام در کارگاه ها

پس از انتخاب دوره مورد نظر، اطلاعات پرداخت خود را برای ما ارسال نمایید.

 

اطلاعات حساب:

شماره حساب: 0218748020005
شماره کارت: 6037991853414864
صاحب حساب: مرتضی شعبانی
نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید

عنوان دوره(*)
لطفا کارگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

فیش بانکی(*)
لطفا اطلاعات فیش بانکی را وارد نمایید

تصویر امنیتی(*)
تصویر امنیتی
  Refreshتصویر امنیتی را به درستی وارد نمایید.