مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

ارسال رزومه

لطفا برای همکاری بیشتر، رزومه خود را برای ما در قالب PDF ارسال نمایید.

با تشکر

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد نمایید

رزومه(*)
فایل رزومه خود را ارسال نمایید.

فرمت فایل میبایست PDF باشد.

تصویر امنیتی(*)
تصویر امنیتی
  Refreshتصویر امنیتی را به درستی وارد نمایید.