مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

فراتحلیل در مورد روش اجرای رورشاخ

برای دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.tandfonline.com/eprint/pMTBfByCK7KCqkf6P4Iy/full

دوشنبه, 06 شهریور 1396 ساعت 15:27