مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

فراخوان شرکت در طرح ملی

مرکز تحقیقات رورشاخ ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه طباطبایی طرح ملی هنجاریابی آزمون فرافکن رورشاخ را آغاز کرده است.

بدین وسیله از افرادی که مایل هستند در این طرح بزرگ ملی شرکت داشته باشند دعوت به همکاری می شود.

شراط:

داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی و مشاوره

گذرارندن دوره های اجرا و نمره گذاری رورشاخ (فقط دوره های مرکز تحفیفات رورشاخ قابل قبول است).

شرکت کنندگان موظف هستند حداقل دو روز کاری را در یکی از بیمارستان هایی که مرکز تحقیقات تعیین مینماید حضور داشته باشند.

به شرکت کنندگان در طرح ملی دستمزد قابل توجهی پرداخت خواهد شد

به شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در طرح ملی اعظا خواهد شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به مرکز تحقیقات ایمیل بزنید یا در بخش ارسال رزمه، رزمه خود را برای ما ارسال نمایید تا با شما تماس گرفته شود.

پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 ساعت 10:38