مرکز تحقیقات رورشاخ ایران

با همکاری مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی بیمارستان روزبه

طراحی و تدوین برنامه تحت وب رورشاخ یار

پس از ترجمه کتاب های اصول اجرا و نمره گذاری (جلد اول) و اصول تفسیر رورشاخ (جلد دوم) توسط دکتر ابوفاضل حسینی نسب، برنامه کمک یار نمره گذاری و تفسیر رورشاخ (رورشاخ یار) نیز طراحی و در دسترس علاقمندان به رورشاخ قرار گرفت.

این برنامه تحت وب، بر اساس نظام جامع اکسنر طراحی شده است و در تکمیل برگه های نظام جامع بسیار مفید است. از دیگر مزایای این برنامه، تدوین اولین فرضیه های تفسیری است. این فرضیه ها تفسیر از متغیرهای ساختاری رورشاخ به دست آمده اند و حاوی برداشت کلی از ویژگی های شخصیتی مراجع هستند.

کاربران محترم این برنامه می توانند نظرات، پیشنهادها و سوالات خود را درباره این برنامه از طریق ایمیل سایت مرکز تحقیقات رورشاخ به دست آقای دکتر حسینی نسب برسانند.

همچنین به کاربرانی که به تیم رورشاخ یار بازخورد می دهند یک عدد اکانت پکیج برنزی هدیه داده می شود.

 

چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1395 ساعت 08:40